Writing /home/atvirasalus/aludariuklubas.lt/wiki/data/cache/c/cbadafb8b44a188ba3bfb62f3694d82b.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/atvirasalus/aludariuklubas.lt/wiki/data/cache/c/cbadafb8b44a188ba3bfb62f3694d82b.metadata failed
Writing /home/atvirasalus/aludariuklubas.lt/wiki/data/cache/c/cbadafb8b44a188ba3bfb62f3694d82b.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/atvirasalus/aludariuklubas.lt/wiki/data/cache/c/cbadafb8b44a188ba3bfb62f3694d82b.xhtml failed

Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis alaus, kaip alkoholinio gėrimo, gamybą yra „LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS“. 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857 Vilnius

Šis įstatymas skelbia:

10 straipsnis. Namų gamybos alkoholinių gėrimų gamybos valstybinis reglamentavimas

Lietuvos Respublikoje draudžiama gaminti namų gamybos alkoholinius gėrimus, išskyrus fizinių asmenų asmeniniam naudojimui (t.y. ne parduoti, o tik savo ar šeimos poreikiams tenkinti) gaminamus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 18 procentų (alaus – ne didesnė kaip 9,5 procento).

Norint pradėti komercinę alaus gamybą dera susipažinti su kitu šio įstatymo straipsniu:

12 straipsnis. Teisės gaminti alkoholio produktus suteikimas

1. Gaminti alkoholio produktus (išskyrus šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus namų gamybos alkoholinius gėrimus, kuriuos pasigamina fiziniai asmenys asmeniniam naudojimui) leidžiama tik įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau – įmonė), kurie turi Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tarnyba) išduotą licenciją gaminti šiuos produktus. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

2. Licencija gaminti alkoholio produktus išduodama tik toms įmonėms, kurios turi nustatyta tvarka patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius šių produktų saugos ir kokybės rodiklius, taip pat technologijos reikalavimus atitinkančią įrangą ir patalpas, alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją ir reikiamos kvalifikacijos personalą. Personalo kvalifikacijos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonės, gaminančios per metus iki 50 000 dekalitrų alaus ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pagal sutartis naudojasi nustatyta tvarka atestuotų kitų institucijų ar įmonių maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis.

Taip pat dera žinoti, kad draudžiama parduoti namų gamybos alkoholinius gėrimus (17 įstatymo straipsnis).

Transportuojant pasigamintą ar įsigytą alų dera nepamiršti, kad fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.

Prisijungę aludariai